I ZALECANE PRODUKTY TIKKURILA DO MALOWANIA DACHÓW Z NIEWIELKIMI OGNISKAMI KOROZJI

 

 • Temaclad SC 50

 • Temakeep (na blachy powlekane)

 • Makor-Tix

 

Temaclad SC 50 - Gruntoemalia (podkład + nawierzchnia)- Dwuskładnikowa, półpołyskowa, farba poliuretanowa modyfikowana akrylem, pigmentowana antykorozyjnie.

 

Zalecana do malowania dachów pokrytych blachą powlekaną oraz powierzchni wczesniej pokrytych innymi farbami. Łatwa w utrzymaniu czystości powłoki.

Doskonała trwałość koloru i połysku. Tworzy trwałą i wytrzymałą powłokę odporną na ścieranie. Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne, wodę i chemikalia.

 

Wydajność - 6,9 - 11m2/l - w zależności od grubości powłoki.

 

Karta techniczna dostępna tutaj.

II ZALECANE PRODUKTY TIKKURILA DO MALOWANIA DACHÓW Z DUŻYMI OGNISKAMI KOROZJI

 

 • Temacoat GPL-S Primer

 • Temalac FD 20

 • Temadur 20,50,90

 • Temakeep (na blachy powlekane)

 • Makor-Tix

 • Panssarimaali

Temacoat GPL-S Primer - Dwuskładnikowy, grubowarstwowy podkład epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierający fosforan cynku.

 

Stosowany jako podkład lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych odpornych na ścieranie i agresję chemiczną.  Może być stosowany jako międzywarstwa na grunty epoksydowe o wysokiej zawartości cynku i grunty krzemianowo-cynkowe. Zalecany do nanoszenia na silnie skorodowane elementy metalowe. Jako warstwę nawierzchniową można stosować farby alkidowe, akrylowe, epsoksydowe oraz poliuretanowe (Temadur, Makor-Tix, Unidach, Lowicyn, Panssarimaali). 

Przy renowacji blachy powlekanej zalecane jest stosowanie w miejscach nieskorodowanych międzywartswy Temakeep.

 

Wydajność - 5,5 - 11m2/l - w zależności od grubości powłoki.

 

Karta techniczna dostępna tutaj.

Temakeep - Dwuskładnikowy podkład adhezyjny na bazie żywicy epoksydowej, szczególnie zalecany jako międzywarstwa przy malowaniu wszystkich dachów pokrytych blachą powlekaną. 

 

Może być pokrywany szeroką gamą farb nawierzchniowych (Temadur, Makor-Tix, Unidach, Lowicyn, Panssarimaali).  Może być nakładany na system epoksydowy jako warstwa barierowa pozwalająca na aplikację innego typu farb. Zalecana do malowania dachów pokrytych blachą powlekaną oraz powierzchni wczesniej pokrytych innymi farbami. Łatwa w utrzymaniu czystości powłoki.

 

Wydajność - 15 - 30m2/l - w zależności od grubości powłoki.

 

Karta techniczna dostępna tutaj.

Tikkurila posiada w swojej ofercie farby na dachy: ocynkowane, powlekane, uprzednio malowane innymi farbami, silnie skorodowane oraz z małymi ogniskami korozji. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje zastosowania farb Tikkurila.

Temadur - Dwuskładnikowa farba poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.

 

Temadur 20 - półmat

Temadur 50 - półpołysk

Temadur 90 - połysk

 

Zalecana jako nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.  Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń.

 

Wydajność -

Temadur 20 - 5,7 - 14,2m2/l - w zależności od grubości powłoki

Temadur 50 - 9,3 - 14m2/l - w zależności od grubości powłoki

Temadur 90 - 13,7m2/l - w zależności od grubości powłoki

Panssarimaali - Farba alkidowa na powierzchnie ocynkowane.

 

Półpołyskowa farba alkidowa zawierająca aktywny pigment antykorozyjny, stosowana do wymalowań zewnętrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych.

Zastosowane: Powierzchnie metalowe dachów, rurociągi wodne, rury opadowe i inne konstrukcje stalowe.

 

Wydajność teoretyczna - 8 - 12m2/l

 

Karta techniczna dostępna tutaj.

MAKOR-TIX - Gruntoemalia akrylowa na powierzchnie metalowe, w tym ocynk

 

Makor-tix to gruntoemalia akrylowa pełniąca jednocześnie funkcję farby gruntującej o właściwościach przeciwrdzewnych oraz emalii nawierzchniowej (układ 2 w 1). Tworzy trwałe, matowe powłoki o wysokiej sile krycia, bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i doskonałej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Tiksotropowy charakter gruntoemalii MAKOR-TIX pozwala na jej grubowarstwową aplikację, ułatwia również pracę przy malowaniu powierzchni pionowych.

 

Przeznaczenie: Gruntoemalia MAKOR-TIX przeznaczona jest do bezpośredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych (również świeżo ocynkowanych), cynkowych, żeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali z niewielkimi ogniskami korozji.

 

Wydajność teoretyczna przy jednokrotnym malowaniu - 7-9 m2/l.

 

Karta techniczna dostępna jest tutaj.

Roof Cleaning Agent (Panssaripesu) - Preparat do czyszczenia dachów

 

Preparat z zawartością amoniaku i emulgatorów, przeznaczony do czyszczenia i przygotowania do malowania zewnętrznych powierzchni dachowych z blachy oraz metalowych okładzin. Roof Cleaning Agent jest szczególnie polecany do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni ocynkowanych, przeznaczonych do malowania.

Zastosowanie: Usuwanie brudu, tłuszczu, oleju, środków zabezpieczających i zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie z nowych oraz uprzednio malowanych powierzchni ocynkowanych, plastizolu itp.

 

Karta techniczna dostępna jest tutaj.

Przed rozpoczęciem malowania (gruntowania) należy przygotować podłoże poprzez zastosowanie odpowiedniego zmywacza. Tikkurila posiada w swojej ofercie preparat do czyszczenia dachów - Panssaripesu.

II ZALECANE PRODUKTY TIKKURILA DO MALOWANIA DACHÓW NIESKORODOWANYCH

 • Temakeep (na blachy powlekane)

 • Temadur 20,50,90

 • Makor-Tix

 • Panssarimaali

Temalac FD 20 - Szybkoschnąca, półmatowa, jednopowłokowa farba alkidowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne.

 

Zalecana jako system jednopowłokowy na powierzchnie stalowe.  Bardzo dobre własności aplikacyjne. Idealna do stosowania w zakładach i lakierniach o szybkim cyklu produkcyjnym.  Może być także stosowana jako podkład w systemach alkidowych.

 

Wydajność - 6,3 - 12,5m2/l - w zależności od grubości powłoki

 

Karta techniczna dostępna tutaj.